Skip to content

Giải thưởng

Những điều nổi bật trong năm nay.

Tính năng áp dụng nhiều nhất

Được trao cho tính năng có tiến trình "đã sử dụng" hàng năm lớn nhất.
Với mức tăng +26.4% trong năm 2022, top-level await đã nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu của JavaScript.

Công nghệ áp dụng nhiều nhất

Được trao giải cho công nghệ có số lượng "sẽ sử dụng lại" hàng năm lớn nhất.
Vite mới được hai năm tuổi, nhưng với mức tăng +18.8% trong năm qua, nó đã có chỗ đứng trong hệ sinh thái.

Á quân

2. Vitest: +11.1%
3. pnpm: +8.4%

Mức hài lòng cao nhất

Được trao cho công nghệ có tỷ lệ người dùng quay lại cao nhất.
Vite chiếm vị trí hàng đầu với tỷ lệ giữ chân 98% cao ngất ngưỡng!

Á quân

2. Vitest: 97%

Quan tâm nhất

Được trao cho công nghệ mà các nhà phát triển quan tâm nhất.
Với tỷ lệ chiếm giữ 81%, Vite một lần nữa giành được huy chương vàng!

Á quân

2. Turbopack: 80%
3. Turborepo: 77%

Được đề cập nhiều nhất

Trao giải cho hạng mục được người trả lời nhắc đến nhiều nhất.
Nhiều câu hỏi cũng nhận được nhiều câu trả lời và với 402 lượt đề cập Astro là mục phổ biến nhất.

Á quân

Tính năng được bình luận nhiều nhất

Trao giải cho tính năng nhận được nhiều bình luận nhất.
Với 102 bình luận, thậm chí không có tính năng nào khác có thể tạo ra nhiều phản hồi như Private Fields.

Á quân

2. Proxies: 71

Thư viện được bình luận nhiều nhất

Trao giải cho thư viện nhận được nhiều bình luận nhất.
Với 66 bình luận, React cho thấy nó vẫn là thư viện được thảo luận nhiều nhất.

Á quân

2. Angular: 47
3. Storybook: 42

Tài nguyên được đề xuất

Road to React
Robin Wieruch

Road to React

The Road to React is used by universities, bootcamps and self-taught developers to learn about React.js. With its annual editions since 2017, it is the most read React book with 75.000+ readers. While each chapter teaches a new fundamental lesson, students learn how to create a React project from the zero to production.
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.