Skip to content

Testing

Tools for testing your code

Tỷ lệ theo thời gian

Compare Data
Tỷ lệ sự hài lòng, quan tâm, sử dụng và nhận biết theo thời gian.
Jest
Mocha
Storybook
Cypress
AVA
Jasmine
Puppeteer
Testing Library
Playwright
WebdriverIO
Vitest
Selenium
TestCafe

Không bao gồm các công nghệ có mức độ nhận biết dưới 10%. Mỗi tỷ lệ được xác định như sau:

  • Sự hài lòng: sẽ sử dụng lại / (sẽ sử dụng lại + sẽ không sử dụng lại)
  • Quan tâm: muốn học / (muốn học + không quan tâm)
  • Sử dụng: (sẽ sử dụng lại + sẽ không sử dụng lại) / tổng
  • Nhận biết: (tổng - chưa bao giờ nghe) / tổng

Kinh nghiệm theo thời gian

Tổng quan ý kiến ​​​​về các công nghệ được khảo sát theo thời gian.
Sẽ sử dụng lại
Sẽ không sử dụng
Có quan tâm
Không quan tâm
Chưa bao giờ nghe

Các công nghệ chỉ có một năm dữ liệu không được bao gồm.
💡
Bạn có thể nhấp vào tên của bất kỳ công nghệ nào để biết thêm chi tiết và có được cái nhìn sâu hơn vào dữ liệu liên quan của nó.

Phân chia tích cực/tiêu cực

Biểu đồ này phân chia tích cực (“muốn học”, “sẽ sử dụng lại”) vs tiêu cực (“không quan tâm”, “sẽ không sử dụng lại”) trình bày trên cả hai mặt của trục trung tâm. Độ dày của thanh biểu thị số lượng người trả lời biết về một công nghệ.

Các công cụ khác

Compare Data
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: Diode

Diode là một công cụ giúp xây dựng và mô phỏng các dự án phần cứng trong trình duyệt. Điều này thực sự thú vị khi có thể sửa đổi được phần cứng và giao diện được xây dựng bằng Three.js trông thật tuyệt!

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Charlie Gerard

Senior Developer Advocate at Stripe, Author and Creative Technologist

testing.testing_happiness

Compare Data

Tài nguyên được đề xuất

JavaScript Testing Practices and Principles
Kent C. Dodds
Remix

JavaScript Testing Practices and Principles

Learn the principles and best practices for writing maintainable test applications to catch errors before your product reaches the end user!
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.