Skip to content

Resources

Làm nổi bật blog, podcast và trang web là một khởi đầu tốt, nhưng năm nay chúng tôi quyết định tiến thêm một bước và thực sự làm nổi bật những người tạo nên cộng đồng JavaScript!

Phương pháp học tập đầu tiên

Compare Data
Khi mới bắt đầu, ban đầu bạn học viết code như thế nào?
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: Sarah Drasner

Sarah tiếp tục đóng góp cho cộng đồng thông qua các bài đăng trên blog, diễn thuyết trước công chúng và cuốn sách gần đây nhất của cô ấy - "Engineering Management for the Rest of Us".
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Shaundai Person

Senior Software Engineer, Netflix

Blog & Tạp chí

Compare Data
Bạn đọc những blog/tạp chí/v.v. nào?

Trang web & khóa học

Compare Data
Những trang web/khóa học/v.v. nào bạn tham khảo?
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: TanStack

Lựa chọn JavaScript trong năm của tôi là TanStack hoặc bất kỳ thứ gì khác mà Tanner và Dominik tạo ra.

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ
Compare Data
Bạn nghe những podcast nào liên quan đến lập trình?
Compare Data
Video Creator nào mà bạn theo dõi trên các nền tảng tập trung vào video như YouTube, Twitch, TikTok, v.v.

Tên

Responses

#1
Fireship
15363
#3
Web Dev Simplified
Web Dev Simplified
5557
#5
Brad Traversy
5075
#6
Kent C. Dodds
4861
#7
Ben Awad
4183
#8
The Primeagen
2991
#9
The Net Ninja
The Net Ninja
2719
#10
Programming with Mosh
Programming with Mosh
2675
#11
The Coding Train
The Coding Train
2254
#12
Fun Fun Function
Fun Fun Function
2057
#13
Jack Herrington
1574
#14
Clever Programmer
Clever Programmer
1093
#15
Coding Garden
Coding Garden
903
#16
Miguel Ángel Durán (midudev)
Miguel Ángel Durán (midudev)
801
#17
Mayuko
Mayuko
401
#18
Tina Huang
313
#19
Jason Goodison
223
PeopleBlock: No data found for block people_others

Khảo sát khác

Compare Data
Những cuộc khảo sát nào khác cho nhà phát triển mà bạn tham gia?

Tài nguyên được đề xuất

Reactathon returns in San Francisco May 2 - 3!
San Francisco, CA

Reactathon returns in San Francisco May 2 - 3!

Join 400+ frontend React devs in the beautiful Pacific Heights & Japantown neighborhoods of San Francisco for 2 days of fun & talks from speakers including Theo Browne, Wes Bos, Tanner Linsley, & more! Use discount code "SOJS" for an exclusive 40% off the ticket price!
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.