Skip to content

Ý kiến

Cho dù đó là vấn đề cản trở bạn hôm nay hay thiếu các tính năng mà bạn hy vọng sẽ sử dụng vào ngày mai, thì đây là cơ hội để bạn trút bầu tâm sự và chia sẻ những lo lắng của mình với JavaScript!

JavaScript is moving in the right direction

Không đồng ý mạnh mẽ
Không đồng ý
Trung lập
Đồng ý
Đồng ý mạnh mẽ

Building JavaScript apps is overly complex right now

Không đồng ý mạnh mẽ
Không đồng ý
Trung lập
Đồng ý
Đồng ý mạnh mẽ
💡
Một phát hiện khoa học đảm bảo khác: mua áo phông của chúng tôi sẽ tăng kỹ năng lập trình của bạn lên hơn 9000!

The JavaScript ecosystem is changing too fast

Không đồng ý mạnh mẽ
Không đồng ý
Trung lập
Đồng ý
Đồng ý mạnh mẽ
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: Remotion

Khả năng tạo video bằng React thật tuyệt vời. Chúng ta có thể sáng tạo và sử dụng bất kỳ công nghệ web tiên tiến nào, không chỉ DOM/CSS. Thông qua dự án GitHub Unwrapped, nó đã chứng minh rằng nó có thể mở rộng quy mô, kết xuất hàng nghìn video và là một công cụ marketing tuyệt vời.
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Sebastien Lorber

This Week In React founder and Docusaurus maintainer

JavaScript Pain Points

Compare Data
Pick the top 3 aspects of JavaScript you struggle with the most.

What do you feel is currently missing from JavaScript?

Compare Data
Pick the top 3 features you'd most like to be able to use in JavaScript today.

How happy are you with the general state of web technologies?

Compare Data

How happy are you with the general state of JavaScript?

Compare Data

Tài nguyên được đề xuất

Write Professional, Modern JavaScript
Anjana Vakil

Write Professional, Modern JavaScript

Take your first steps into the wide world of JavaScript and walk away with the core skills needed to become a professional JavaScript programmer!
The Hard Parts of Functional JavaScript
Will Sentance
Codesmith

The Hard Parts of Functional JavaScript

You’ll learn how to wield and manipulate functions to develop more readable, maintainable and manageable codebases. Learn about techniques like: Higher Order Functions, Function Composition, Pure Functions, and Immutability.
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.