Skip to content

Other Tools

For these tools & technologies, just check the ones that you use regularly.
Compare Data
Which libraries do you regularly use?
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: tRPC

Năm 2022 là một năm quan trọng đối với fullstack type-safety, và tRPC xứng đáng được ghi nhận nhiều nhất. Thành thật mà nói, tRPC là thư viện hiếm hoi khiến bạn có cảm giác mọi thứ bạn đã sử dụng trước đây. . . thật tệ. Là một kỹ sư fullstack, tôi chưa bao giờ cảm thấy làm việc hiệu quả như vậy.
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Theo Browne

Youtube Ranter & CEO @Ping.gg
Compare Data
Libraries that help with date and timezone management.
Compare Data
Libraries that help with charts and other data visualizations.
Compare Data
Libraries that manage data fetching and caching.

Back-end Frameworks

Compare Data
Frameworks for generating APIs and managing back-ends
Compare Data
Which utilities or tools do you regularly use?
💡
Chia sẻ khảo sát này trên Twitter, Facebook hoặc qua email thì đã được khoa học chứng minh là cải thiện hiệu suất viết code của bạn lên tới 15%.

JavaScript Runtimes

Compare Data
Which engines/runtimes/execution environments do you regularly use?

other_tools.edge_runtimes

Compare Data

JavaScript Flavors

Compare Data
Languages that compile to JavaScript
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: Zod

Runtime safety là định nghĩa của năm 2022 với sự nổi lên của tRPC. Giờ đây, với việc Astro sử dụng Zod cho type-safe Markdown và người dùng Remix sử dụng Zod để xác thực form, nó trở thành thứ bắt buộc phải có đối với bất kỳ nhà phát triển JavaScript nào

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Ben Holmes

Open source maintainer at Astro

Non-JavaScript Languages

Compare Data
Which other programming languages do you use?

Tài nguyên được đề xuất

Add Types to Your Web and Node.js Apps with TypeScript
Mike North
LinkedIn

Add Types to Your Web and Node.js Apps with TypeScript

Write robust JavaScript with a superior developer experience for your teams with Typescript.
Build Web APIs and Applications with Node.js
Scott Moss
Netflix

Build Web APIs and Applications with Node.js

Node.js has emerged as one of the main server-side language choices that powers the web!
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.