Skip to content

Sau nhiều năm tương đối ổn định, nhiều người hiện đang bắt đầu đặt câu hỏi về hiện trạng của hệ sinh thái.

Các framework front-end mới như Solid và Qwik đang gợi ý rằng React có thể không có câu trả lời cho tất cả vấn đề và trên máy chủ Astro, Remix và Next.js (và những thứ khác) đang khiến chúng tôi xem xét lại số lượng code mà chúng tôi thực sự cần gửi tới khách hàng.

Chúng tôi sẽ cần tất cả dữ liệu có thể nhận được nếu muốn hiểu rõ tất cả những điều này và trên thực tế, cuộc khảo sát năm nay đã nhận được số lượt phản hồi khổng lồ 39,472, gần gấp đôi số lượng của năm ngoái!

Do có thêm những phản hồi này, bạn có thể nhận thấy một số kết quả không mong muốn, chẳng hạn như một số tính năng giảm dần qua từng năm về mức độ nhận biết hoặc mức độ sử dụng.

Nhưng có nhiều dữ liệu hơn có thể đồng nghĩa với những hiểu biết mới và đó là lý do tại sao chúng tôi đã phát triển hai cách mới để tương tác với tập dữ liệu của mình: Sử dụng Data Explorer cho phép bạn tham chiếu chéo hai biến và đánh dấu các kết quả nằm ngoài phạm vi; trong khi Chart Filters cho phép bạn lọc các biểu đồ cụ thể theo mức lương, quốc gia, giới tính và nhiều thứ khác..

Chúng tôi cũng đã thay thế danh mục "back-end" bằng trang Rendering Frameworks và thêm một danh mục mới là Video Creators vào phần Resources.

Cuối cùng, các câu hỏi về Features và Libraries hiện cũng có popup Comments cho phép bạn xem mọi người thực sự nghĩ gì về các mục được đề cập trong khảo sát!

Với tất cả những điều này, hãy cùng khám phá những gì JavaScript đã đạt được vào năm 2022!

Những đối tác của chúng tôi