Preškočiť k obsahu

Testovanie

Nástroje na testovanie kódu
Compare Data
Retention, interest, usage, and awareness ratio over time.
Jest
Mocha
Storybook
Cypress
AVA
Jasmine
Puppeteer
Testing Library
Playwright
WebdriverIO
Vitest
Selenium
TestCafe

Technologies with less than 10% awareness not included. Each ratio is defined as follows:

  • Retention: would use again / (would use again + would not use again)
  • Interest: want to learn / (want to learn + not interested)
  • Usage: (would use again + would not use again) / total
  • Awareness: (total - never heard) / total

Skúsenosti v priebehu času

Prehľad názorov o technológiach v priebehu času.
Použil by som znova
Nepoužil by som
Zaujíma ma
Nezaujíma ma
Nepoznám

Technológie s jednym rokom údajov nie sú uvedené.
💡
Môžete kliknuť na názov akejkoľvek technológie pre získanie detailov navyše a presnejší náhľad na súvisiace údaje.

Pozitívny/Nehatívny rozdiel

Tento graf rozdeľuje pozitívne (“chcem sa naučiť”, “použil by som znova”) versus negatívne (“nemám záujem”, “nepoužil by som znova”) skúsenosti na oboch stranách stredovej osi. Hrúbka ukazoveteľa reprezentuje počet respondentov, ktorí o technológií počuli.

Iné nástroje

Compare Data
We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

My 2022 Pick: Diode

Diode is an interactive tool to build and simulate hardware projects in the browser. As a hardware tinkerer, this is really exciting and the interface built with Three.js is great!

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

Charlie Gerard

Senior Developer Advocate at Stripe, Author and Creative Technologist

testing.testing_happiness

Compare Data

Odporúčané zdroje

JavaScript Testing Practices and Principles
Kent C. Dodds
Remix

JavaScript Testing Practices and Principles

Learn the principles and best practices for writing maintainable test applications to catch errors before your product reaches the end user!
Thanks to our partners for supporting us! Learn more.