Preškočiť k obsahu

Mobil a Desktop

JavaScript pre mobilné a desktopové aplikácie
Compare Data
Retention, interest, usage, and awareness ratio over time.
Electron
React Native
Native Apps
Cordova
Ionic
Capacitor
NW.js
Expo
Quasar
Tauri
NativeScript

Technologies with less than 10% awareness not included. Each ratio is defined as follows:

  • Retention: would use again / (would use again + would not use again)
  • Interest: want to learn / (want to learn + not interested)
  • Usage: (would use again + would not use again) / total
  • Awareness: (total - never heard) / total

Skúsenosti v priebehu času

Prehľad názorov o technológiach v priebehu času.
Použil by som znova
Nepoužil by som
Zaujíma ma
Nezaujíma ma
Nepoznám

Technológie s jednym rokom údajov nie sú uvedené.
💡
Môžete kliknuť na názov akejkoľvek technológie pre získanie detailov navyše a presnejší náhľad na súvisiace údaje.

Pozitívny/Nehatívny rozdiel

Tento graf rozdeľuje pozitívne (“chcem sa naučiť”, “použil by som znova”) versus negatívne (“nemám záujem”, “nepoužil by som znova”) skúsenosti na oboch stranách stredovej osi. Hrúbka ukazoveteľa reprezentuje počet respondentov, ktorí o technológií počuli.

Iné nástroje

Compare Data
We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

My 2022 Pick: Arisa Fukuzaki

Arisa is a hybrid between FrontEnd and Dev Rels, lover of React and its ecosystem, she is always thinking about giving back to the community and contributes by giving talks, workshops and articles on the subject.

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

Alba Silvente

FrontEnd developer working as DevRel at Storyblok

mobile_desktop.mobile_desktop_happiness

Compare Data

Odporúčané zdroje

React Native, v2
Kadi Kraman
Formidable

React Native, v2

Leverage your JavaScript and React skills for mobile iOS and Android platforms using React Native.
Intermediate React Native
Kadi Kraman
Formidable

Intermediate React Native

Go beyond the basics of React Native. You’ll learn how to persist data across app launches, various ways of handling images and SVG, adding app icons and splash screens, animations, and gestures.
Thanks to our partners for supporting us! Learn more.