Preškočiť k obsahu

Rendering Frameworks

Frameworks focused on rendering and serving your application
Compare Data
Retention, interest, usage, and awareness ratio over time.
Next.js
Nuxt
Gatsby
Remix
Astro
Eleventy
SvelteKit
Docusaurus

Technologies with less than 10% awareness not included. Each ratio is defined as follows:

  • Retention: would use again / (would use again + would not use again)
  • Interest: want to learn / (want to learn + not interested)
  • Usage: (would use again + would not use again) / total
  • Awareness: (total - never heard) / total

Skúsenosti v priebehu času

Prehľad názorov o technológiach v priebehu času.
Použil by som znova
Nepoužil by som
Zaujíma ma
Nezaujíma ma
Nepoznám

Technológie s jednym rokom údajov nie sú uvedené.
💡
Môžete kliknuť na názov akejkoľvek technológie pre získanie detailov navyše a presnejší náhľad na súvisiace údaje.

Pozitívny/Nehatívny rozdiel

Tento graf rozdeľuje pozitívne (“chcem sa naučiť”, “použil by som znova”) versus negatívne (“nemám záujem”, “nepoužil by som znova”) skúsenosti na oboch stranách stredovej osi. Hrúbka ukazoveteľa reprezentuje počet respondentov, ktorí o technológií počuli.

Iné nástroje

Compare Data
We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

My 2022 Pick: Moriel Schottlender

Moriel is an inspiring developer who gives passionate, interesting talks about internationalization and accessibility, and some of the things she's built with Vue are SO cool, everyone should check them out!

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

Cassidy Williams

CTO at Contenda, Memer and Dreamer

rendering_frameworks.rendering_frameworks_happiness

Compare Data

Odporúčané zdroje

Build a Fullstack App from Scratch (feat Next.js)
Scott Moss
Netflix

Build a Fullstack App from Scratch (feat Next.js)

You’ll build a music app with features like playlists, audio player, shuffle, and more! Use a modern stack of tools: React, Next.js, Typescript, and Postgres.
The Hard Parts of Servers & Node.js
Will Sentance
Codesmith

The Hard Parts of Servers & Node.js

In this course you’ll go under the hood of Node.js in two contrasting ways - by understanding how to develop servers from intuitive first-principles (HTTP, TCP/IP, Ports, Loopback, SSH) and by understanding the JavaScript features that make up Node.
Thanks to our partners for supporting us! Learn more.