Preškočiť k obsahu

Front-endové frameworky

Front-endové frameworky a knižnice
Compare Data
Retention, interest, usage, and awareness ratio over time.
React
Vue.js
Angular
Preact
Ember
Svelte
Alpine.js
Lit
Solid
Qwik
Stencil

Technologies with less than 10% awareness not included. Each ratio is defined as follows:

  • Retention: would use again / (would use again + would not use again)
  • Interest: want to learn / (want to learn + not interested)
  • Usage: (would use again + would not use again) / total
  • Awareness: (total - never heard) / total

Skúsenosti v priebehu času

Prehľad názorov o technológiach v priebehu času.
Použil by som znova
Nepoužil by som
Zaujíma ma
Nezaujíma ma
Nepoznám

Technológie s jednym rokom údajov nie sú uvedené.
💡
Môžete kliknuť na názov akejkoľvek technológie pre získanie detailov navyše a presnejší náhľad na súvisiace údaje.

Pozitívny/Nehatívny rozdiel

Tento graf rozdeľuje pozitívne (“chcem sa naučiť”, “použil by som znova”) versus negatívne (“nemám záujem”, “nepoužil by som znova”) skúsenosti na oboch stranách stredovej osi. Hrúbka ukazoveteľa reprezentuje počet respondentov, ktorí o technológií počuli.
Compare Data
We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

My 2022 Pick: SvelteKit 1.0

Two years in the making, SvelteKit is finally ready for production – and it has no shortage of amazing features for developers.

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

Lee Robinson

VP of Developer Experience at Vercel

front_end_frameworks.front_end_frameworks_happiness

Compare Data

Odporúčané zdroje

Be Productive with React.js, Today's Most Popular Framework
Brian Holt
Stripe

Be Productive with React.js, Today's Most Popular Framework

Much more than an intro, you’ll build with the latest features in React, including hooks, effects, context, and portals.
Learn Vue.js, An Easy to Pick Up and Powerful Framework
Ben Hong
Netlify

Learn Vue.js, An Easy to Pick Up and Powerful Framework

Learn fundamental concepts in Vue, such as directives, methods, and computed watchers. You’ll learn Vue’s reactivity system and the new Composition API in Vue 3.
Thanks to our partners for supporting us! Learn more.