Skip to content

Urządzenia Mobilne i Stacjonarne

JavaScript dla urządzeń mobilnych i aplikacji desktopowych
Compare Data
Retention, interest, usage, and awareness ratio over time.
Electron
React Native
Native Apps
Cordova
Ionic
Capacitor
NW.js
Expo
Quasar
Tauri
NativeScript

Technologies with less than 10% awareness not included. Each ratio is defined as follows:

  • Retention: would use again / (would use again + would not use again)
  • Interest: want to learn / (want to learn + not interested)
  • Usage: (would use again + would not use again) / total
  • Awareness: (total - never heard) / total

Doświadczenie na przestrzeni czasu

Przegląd opinii na temat badanych technologii na przestrzeni czasu.
Użyłbym ponownie
Nie użyłbym
Zainteresowany
Niezainteresowany
Nigdy nie słyszałem

Technologie z danymi tylko z jednego roku nie są uwzględnione.
💡
Możesz kliknać dowolną nazwę technologii, by uzyskać dodatkowe informacje i bardziej szczegółowy wgląd w powiązane z nią dane.

Podział Pozytywne/Negatywne

Ten diagram pokazuje podział pozytywnych(“chce się nauczyć”, ”użyłby ponownie”) i negatywnych (“niezainteresowany, “nie użyłby ponownie”) doświadczeń po dwóch stronach środkowej osi. Szerokość słupka odpowiada ilości odpowiadających wiedzących o istnieniu danej technologii.

Inne narzędzia

Compare Data
We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

My 2022 Pick: Arisa Fukuzaki

Arisa is a hybrid between FrontEnd and Dev Rels, lover of React and its ecosystem, she is always thinking about giving back to the community and contributes by giving talks, workshops and articles on the subject.

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

Alba Silvente

FrontEnd developer working as DevRel at Storyblok

mobile_desktop.mobile_desktop_happiness

Compare Data

Polecane Źródła

React Native, v2
Kadi Kraman
Formidable

React Native, v2

Leverage your JavaScript and React skills for mobile iOS and Android platforms using React Native.
Intermediate React Native
Kadi Kraman
Formidable

Intermediate React Native

Go beyond the basics of React Native. You’ll learn how to persist data across app launches, various ways of handling images and SVG, adding app icons and splash screens, animations, and gestures.
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.