Skip to content

Mòbil i escriptori

JavaScript per a dispositius mòbils i aplicacions d'escriptori.
Compare Data
Retention, interest, usage, and awareness ratio over time.
Electron
React Native
Native Apps
Cordova
Ionic
Capacitor
NW.js
Expo
Quasar
Tauri
NativeScript

Technologies with less than 10% awareness not included. Each ratio is defined as follows:

  • Retention: would use again / (would use again + would not use again)
  • Interest: want to learn / (want to learn + not interested)
  • Usage: (would use again + would not use again) / total
  • Awareness: (total - never heard) / total

Experiència al llarg del temps

Visió general de les opinions sobre les tecnologies enquestades al llarg del temps.
Ho tornaria a usar
No ho usaria
M'interessa
No m'interessa
No em sona

No s'hi inclouen les tecnologies amb dades de fa només un any.
💡
Pots fer clic a qualsevol nom de tecnologia per obtenir detalls addicionals i una visió més profunda de les seves dades relacionades.

Divisió positiva/negativa

Aquest gràfic divideix experiències positives ("vull aprendre'n", "ho tornaria a utilitzar") vs negatives ("sense interès", "no ho tornaria a utilitzar") a banda i banda d'un eix central. El gruix de la barra representa el nombre de persones que han respòs que coneixen una tecnologia.

Altres eines

Compare Data
We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

My 2022 Pick: Arisa Fukuzaki

Arisa is a hybrid between FrontEnd and Dev Rels, lover of React and its ecosystem, she is always thinking about giving back to the community and contributes by giving talks, workshops and articles on the subject.

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

Alba Silvente

FrontEnd developer working as DevRel at Storyblok

mobile_desktop.mobile_desktop_happiness

Compare Data

Recursos recomanats

React Native, v2
Kadi Kraman
Formidable

React Native, v2

Leverage your JavaScript and React skills for mobile iOS and Android platforms using React Native.
Intermediate React Native
Kadi Kraman
Formidable

Intermediate React Native

Go beyond the basics of React Native. You’ll learn how to persist data across app launches, various ways of handling images and SVG, adding app icons and splash screens, animations, and gestures.
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.