Ir ao contido

Front-end Frameworks

Front-end frameworks e librarías

Ratios ao longo do tempo

Comparar datos
Retención, interese, uso e ratio de presenza ao longo do tempo.
React
Vue.js
Angular
Preact
Ember
Svelte
Alpine.js
Lit
Solid
Qwik
Stencil

Non se inclúen tecnoloxías con menos dun 10% de presenza. Cada relación defínese como:

  • Retención: volveríao usar / (volveríao usar + non o volvería usar)
  • Interese: quero aprendela / (quero aprendela + non me interesa)
  • Uso: (volveríao usar + non o volvería usar) / total
  • Presenza: (total - nunca oín falar deso) / total
Opinións sobre tecnoloxías enquisadas no tempo.
Volveríao usar
Non o usaría
Interesado
Non estou interesado
Nunca oín sobre iso

Non se mostran as tecnoloxías con só un ano de información.
💡
Podes premer no nome de calquera tecnoloxía para obter detalles adicionais e unha vista máis detallada dos datos.

Separación Positiva/Negativa

Esta gráfica separa experiencias positivas («quero aprender», «volveríao usar») das negativas («non me interesan», «non as volvería usar») a ambos lados do eixo central. O groso da barra representa o número de enquisados que coñecen a tecnoloxía.

Outras ferramentas

Comparar datos
We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

My 2022 Pick: SvelteKit 1.0

Two years in the making, SvelteKit is finally ready for production – and it has no shortage of amazing features for developers.

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

Lee Robinson

VP of Developer Experience at Vercel

front_end_frameworks.front_end_frameworks_happiness

Comparar datos

Recursos recomendados

Be Productive with React.js, Today's Most Popular Framework
Brian Holt
Stripe

Be Productive with React.js, Today's Most Popular Framework

Much more than an intro, you’ll build with the latest features in React, including hooks, effects, context, and portals.
Learn Vue.js, An Easy to Pick Up and Powerful Framework
Ben Hong
Netlify

Learn Vue.js, An Easy to Pick Up and Powerful Framework

Learn fundamental concepts in Vue, such as directives, methods, and computed watchers. You’ll learn Vue’s reactivity system and the new Composition API in Vue 3.
Grazas aos nosos colaboradores por darnos o seu apoio! Saber máis.