Skip to content

Frameworki Front-endowe

Frameworki i biblioteki front-endowe
Compare Data
Retention, interest, usage, and awareness ratio over time.
React
Vue.js
Angular
Preact
Ember
Svelte
Alpine.js
Lit
Solid
Qwik
Stencil

Technologies with less than 10% awareness not included. Each ratio is defined as follows:

  • Retention: would use again / (would use again + would not use again)
  • Interest: want to learn / (want to learn + not interested)
  • Usage: (would use again + would not use again) / total
  • Awareness: (total - never heard) / total

Doświadczenie na przestrzeni czasu

Przegląd opinii na temat badanych technologii na przestrzeni czasu.
Użyłbym ponownie
Nie użyłbym
Zainteresowany
Niezainteresowany
Nigdy nie słyszałem

Technologie z danymi tylko z jednego roku nie są uwzględnione.
💡
Możesz kliknać dowolną nazwę technologii, by uzyskać dodatkowe informacje i bardziej szczegółowy wgląd w powiązane z nią dane.

Podział Pozytywne/Negatywne

Ten diagram pokazuje podział pozytywnych(“chce się nauczyć”, ”użyłby ponownie”) i negatywnych (“niezainteresowany, “nie użyłby ponownie”) doświadczeń po dwóch stronach środkowej osi. Szerokość słupka odpowiada ilości odpowiadających wiedzących o istnieniu danej technologii.

Inne narzędzia

Compare Data
We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

My 2022 Pick: SvelteKit 1.0

Two years in the making, SvelteKit is finally ready for production – and it has no shortage of amazing features for developers.

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

Lee Robinson

VP of Developer Experience at Vercel

front_end_frameworks.front_end_frameworks_happiness

Compare Data

Polecane Źródła

Be Productive with React.js, Today's Most Popular Framework
Brian Holt
Stripe

Be Productive with React.js, Today's Most Popular Framework

Much more than an intro, you’ll build with the latest features in React, including hooks, effects, context, and portals.
Learn Vue.js, An Easy to Pick Up and Powerful Framework
Ben Hong
Netlify

Learn Vue.js, An Easy to Pick Up and Powerful Framework

Learn fundamental concepts in Vue, such as directives, methods, and computed watchers. You’ll learn Vue’s reactivity system and the new Composition API in Vue 3.
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.