Skip to content

Features

JavaScript có thể phát triển nhanh, nhưng có vẻ như các nhà phát triển JavaScript còn phát triển nhanh hơn, vì nhiều tính năng tương đối mới đã cho thấy mức độ chấp nhận cao trong cộng đồng.

Tổng quan về tính năng

Kích thước của vòng tròn bên ngoài tương ứng với tổng số người dùng biết về một tính năng (với các câu trả lời chọn biết về nó + đã sử dụng nó), trong khi vòng tròn bên trong đại diện cho những người đã thực sự sử dụng nó (với các câu trả lời chọn đã sử dụng nó).

Di chuột vào từng vòng tròn để xem số liệu thống kê chi tiết, bao gồm tỷ lệ giữa cả hai.

Language
Browser APIs
Other Features

Điểm kiến ​​thức

Compare Data
Trong số tất cả các tính năng được đề cập trong cuộc khảo sát, có bao nhiêu tính năng mà người trả lời đã biết?

Tài nguyên được đề xuất

Write Professional, Modern JavaScript
Anjana Vakil

Write Professional, Modern JavaScript

Take your first steps into the wide world of JavaScript and walk away with the core skills needed to become a professional JavaScript programmer!
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.