Skip to content

Özellikler

JavaScript may move fast, but it seems like JavaScript developers move even faster, as many relatively new features already show high adoption levels.

Kullanıma Genel Bakış

Bu grafik, kategoriye göre gruplandırılmış olarak tüm özellikler için çeşitli benimseme oranlarını göstermektedir.

Dış çemberin boyutu, bir özelliği bilen toplam kullanıcı sayısına karşılık gelirken, iç çember onu gerçekten kullananları temsil eder.

Ankete katılanların toplam sayısını temsil eden bir katmanın yanı sıra ayrıntılı verileri görüntülemek için fareyle her bir düğümün üzerine gelin.

Language
Browser APIs
Other Features
Compare Data
Out of all the features mentioned in the survey, how many did the respondent know about?

Recommended Resources

Write Professional, Modern JavaScript
Anjana Vakil

Write Professional, Modern JavaScript

Take your first steps into the wide world of JavaScript and walk away with the core skills needed to become a professional JavaScript programmer!
Thanks to our partners for supporting us! Learn more.