Preškočiť k obsahu

Vlastnosti

JavaScript may move fast, but it seems like JavaScript developers move even faster, as many relatively new features already show high adoption levels.

Tento graf reprezentuje rozdielnu mieru prijatia pre všetky funkcie zoskúpene podľa kategórie. Veľkosť vonkajšieho kruhu korešponduje s celkovým počtom používateľov, ktorí o funkcií vedia, zatiaľ čo vnútorný reprezentuje tých, ktorí ich aj použili. Prejdite myšou na každú položku pre prezretie detailných údajov spoločne s bublinou obsahujúcou celkový počet respondentov prieskumu.

Language
Browser APIs
Other Features

Vedomostné skóre

Compare Data
O koľkých pojmoch spomenutých v prieskume respondenti vedeli?

Odporúčané zdroje

Write Professional, Modern JavaScript
Anjana Vakil

Write Professional, Modern JavaScript

Take your first steps into the wide world of JavaScript and walk away with the core skills needed to become a professional JavaScript programmer!
Thanks to our partners for supporting us! Learn more.