Skip to content

Testing

Ferramentas para probar o teu código

Ratios Over Time

Compare Data
Retention, interest, usage, and awareness ratio over time.
Jest
Mocha
Storybook
Cypress
AVA
Jasmine
Puppeteer
Testing Library
Playwright
WebdriverIO
Vitest
Selenium
TestCafe

Technologies with less than 10% awareness not included. Each ratio is defined as follows:

  • Retention: would use again / (would use again + would not use again)
  • Interest: want to learn / (want to learn + not interested)
  • Usage: (would use again + would not use again) / total
  • Awareness: (total - never heard) / total

Experiencia no Tempo

Opinións sobre tecnoloxías enquisadas, no tempo.
O volvería a usar
Non o usaría
Interesado
Non estou interesado
Nunca o oín

Non se mostran tecnoloxías con só un ano de información.
💡
Podes premer no nome de calquera tecnoloxía para obter detalles adicionais e unha vista máis fonda dos seus datos.

Separación Positiva/Negativa

Esta gráfica separa experiencias positivas (“quero aprender”, “o volvería a usar”) das negativas (“non me interesan”, “non as volvería a usar”) a ambos lados do eixo central. O groso da barra representa o número de enquisados que coñecen a tecnoloxía.

Outras Ferramentas

Compare Data
We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

My 2022 Pick: Diode

Diode is an interactive tool to build and simulate hardware projects in the browser. As a hardware tinkerer, this is really exciting and the interface built with Three.js is great!

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

Charlie Gerard

Senior Developer Advocate at Stripe, Author and Creative Technologist

How happy are you with the state of testing tools?

Compare Data

Recursos Recomendados

JavaScript Testing Practices and Principles
Kent C. Dodds
Remix

JavaScript Testing Practices and Principles

Learn the principles and best practices for writing maintainable test applications to catch errors before your product reaches the end user!
Grazas aos nosos colaboradores por darnos o seu apoio! Saber máis.