Skip to content

Rendering Frameworks

Frameworks focused on rendering and serving your application
Compare Data
Retention, interest, usage, and awareness ratio over time.
Next.js
Nuxt
Gatsby
Remix
Astro
Eleventy
SvelteKit
Docusaurus

Technologies with less than 10% awareness not included. Each ratio is defined as follows:

  • Retention: would use again / (would use again + would not use again)
  • Interest: want to learn / (want to learn + not interested)
  • Usage: (would use again + would not use again) / total
  • Awareness: (total - never heard) / total

Experiencia no Tempo

Opinións sobre tecnoloxías enquisadas, no tempo.
O volvería a usar
Non o usaría
Interesado
Non estou interesado
Nunca o oín

Non se mostran tecnoloxías con só un ano de información.
💡
Podes premer no nome de calquera tecnoloxía para obter detalles adicionais e unha vista máis fonda dos seus datos.

Separación Positiva/Negativa

Esta gráfica separa experiencias positivas (“quero aprender”, “o volvería a usar”) das negativas (“non me interesan”, “non as volvería a usar”) a ambos lados do eixo central.

O groso da barra representa o número de enquisados que coñecen a tecnoloxía.

Outras Ferramentas

Compare Data
We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

My 2022 Pick: Moriel Schottlender

Moriel is an inspiring developer who gives passionate, interesting talks about internationalization and accessibility, and some of the things she's built with Vue are SO cool, everyone should check them out!

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

Cassidy Williams

CTO at Contenda, Memer and Dreamer

How happy are you with the state of rendering frameworks?

Compare Data

Recursos Recomendados

Build a Fullstack App from Scratch (feat Next.js)
Scott Moss
Netflix

Build a Fullstack App from Scratch (feat Next.js)

You’ll build a music app with features like playlists, audio player, shuffle, and more! Use a modern stack of tools: React, Next.js, Typescript, and Postgres.
The Hard Parts of Servers & Node.js
Will Sentance
Codesmith

The Hard Parts of Servers & Node.js

In this course you’ll go under the hood of Node.js in two contrasting ways - by understanding how to develop servers from intuitive first-principles (HTTP, TCP/IP, Ports, Loopback, SSH) and by understanding the JavaScript features that make up Node.
Grazas aos nosos colaboradores por darnos o seu apoio! Saber máis.