Skip to content

Rendering Frameworks

Frameworks focused on rendering and serving your application

Ratios Over Time

Compare Data
Retention, interest, usage, and awareness ratio over time.
Next.js
Nuxt
Gatsby
Remix
Astro
Eleventy
SvelteKit
Docusaurus

Technologies with less than 10% awareness not included. Each ratio is defined as follows:

  • Retention: would use again / (would use again + would not use again)
  • Interest: want to learn / (want to learn + not interested)
  • Usage: (would use again + would not use again) / total
  • Awareness: (total - never heard) / total

Experiència al llarg del temps

Visió general de les opinions sobre les tecnologies enquestades al llarg del temps.
Ho tornaria a usar
No ho usaria
M'interessa
No m'interessa
No em sona

No s'hi inclouen les tecnologies amb dades de fa només un any.
💡
Pots fer clic a qualsevol nom de tecnologia per obtenir detalls addicionals i una visió més profunda de les seves dades relacionades.

Divisió positiva/negativa

Aquest gràfic divideix experiències positives ("vull aprendre'n", "ho tornaria a utilitzar") vs negatives ("sense interès", "no ho tornaria a utilitzar") a banda i banda d'un eix central. El gruix de la barra representa el nombre de persones que han respòs que coneixen una tecnologia.

Altres eines

Compare Data
We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

My 2022 Pick: Moriel Schottlender

Moriel is an inspiring developer who gives passionate, interesting talks about internationalization and accessibility, and some of the things she's built with Vue are SO cool, everyone should check them out!

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

Cassidy Williams

CTO at Contenda, Memer and Dreamer

How happy are you with the state of rendering frameworks?

Compare Data

Recursos recomanats

Build a Fullstack App from Scratch (feat Next.js)
Scott Moss
Netflix

Build a Fullstack App from Scratch (feat Next.js)

You’ll build a music app with features like playlists, audio player, shuffle, and more! Use a modern stack of tools: React, Next.js, Typescript, and Postgres.
The Hard Parts of Servers & Node.js
Will Sentance
Codesmith

The Hard Parts of Servers & Node.js

In this course you’ll go under the hood of Node.js in two contrasting ways - by understanding how to develop servers from intuitive first-principles (HTTP, TCP/IP, Ports, Loopback, SSH) and by understanding the JavaScript features that make up Node.
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.