Skip to content

Eines de Build

Compilació i agrupació de codi.

Ratios Over Time

Compare Data
Retention, interest, usage, and awareness ratio over time.
webpack
Parcel
Gulp
Rollup
Browserify
tsc CLI
Rome
Snowpack
SWC
esbuild
Vite
WMR
Turbopack

Technologies with less than 10% awareness not included. Each ratio is defined as follows:

  • Retention: would use again / (would use again + would not use again)
  • Interest: want to learn / (want to learn + not interested)
  • Usage: (would use again + would not use again) / total
  • Awareness: (total - never heard) / total

Experiència al llarg del temps

Visió general de les opinions sobre les tecnologies enquestades al llarg del temps.
Ho tornaria a usar
No ho usaria
M'interessa
No m'interessa
No em sona

No s'hi inclouen les tecnologies amb dades de fa només un any.
💡
Pots fer clic a qualsevol nom de tecnologia per obtenir detalls addicionals i una visió més profunda de les seves dades relacionades.

Divisió positiva/negativa

Aquest gràfic divideix experiències positives ("vull aprendre'n", "ho tornaria a utilitzar") vs negatives ("sense interès", "no ho tornaria a utilitzar") a banda i banda d'un eix central. El gruix de la barra representa el nombre de persones que han respòs que coneixen una tecnologia.

Altres eines

Compare Data
We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

My 2022 Pick: XState

If I were given something complicated to build from scratch, like a spreadsheet, WYSIWYG, or video calling app, I'd use XState. It's the only library I can rely on to build complex systems.

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

Matt Pocock

TypeScript educator from the UK, building Total TypeScript.

How happy are you with the state of build tools?

Compare Data

Recursos recomanats

State Machines in JavaScript with XState, v2
David Khourshid
Microsoft

State Machines in JavaScript with XState, v2

Learn to model your app with clear and robust app logic with state machines and statecharts. You'll build state machines without any libraries in pure JavaScript, then use XState to take advantage of a wide variety of other features.
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.