Skip to content

Característiques

JavaScript may move fast, but it seems like JavaScript developers move even faster, as many relatively new features already show high adoption levels.

Visió general de l'ús

Aquest gràfic presenta els diversos percentatges d'adopció de totes les característiques, agrupades per categoria.

La mida del cercle exterior correspon al nombre total de persones que coneixen la característica, mentre que el de l' interior representa aquelles que l'han usat realment.

Passeu el cursor per cada node per visualitzar les dades detallades juntament amb una superposició que representa el nombre total de persones enquestades.

Language
Browser APIs
Other Features

Puntuació del coneixement

Compare Data
De totes les característiques mencionades a l'enquesta, quantes han estat respostes correctament?

Recursos recomanats

Write Professional, Modern JavaScript
Anjana Vakil

Write Professional, Modern JavaScript

Take your first steps into the wide world of JavaScript and walk away with the core skills needed to become a professional JavaScript programmer!
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.